sybirak

 
Słownik języka polskiego
sybirak «w czasach carskich lub w okresie Związku Radzieckiego: więzień wywieziony na Syberię lub zesłaniec na Syberię; też: były więzień lub zesłaniec»
• sybiracki • sybiraczka