tradycjonalista

 
Słownik języka polskiego
tradycjonalista
1. «osoba preferująca znane od dawna rozwiązania lub zachowania»
2. «osoba o poglądach tradycjonalistycznych»

• tradycjonalistka