werbalizacja

 
Słownik języka polskiego
werbalizacja «przedstawienie lub wyrażenie czegoś za pomocą słów»
• werbalizować