werbalizacja

 
Słownik języka polskiego
werbalizacja «przedstawienie lub wyrażenie czegoś za pomocą słów»
• werbalizować
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego