wiwisekcja

 
Słownik języka polskiego
wiwisekcja
1. «zabieg operacyjny dokonywany na żywym zwierzęciu w celach naukowych lub doświadczalnych»
2. «bardzo dokładna analiza czegoś»