Amor

 
Słownik języka polskiego
Amor mit. rzym. «bóg miłości»