altruizm

 
Słownik języka polskiego
altruizm «kierowanie się w swym postępowaniu dobrem innych, gotowość do poświęceń»
• altruistyczny • altruistycznie • altruista • altruistka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego