amalgamat

 
Słownik języka polskiego
amalgamat, amalgam
1. «stop metalu z rtęcią»
2. «mieszanina różnych elementów»

• amalgamatowy