animizm

 
Słownik języka polskiego
animizm
1. «pogląd, według którego zwierzęta, rzeczy lub zjawiska przyrody mają duszę»
2. «sposób myślenia polegający na przekonaniu, że wszystkie przedmioty, zwierzęta i rośliny są istotami czującymi, myślącymi i obdarzonymi wolą»

• animistyczny • animistycznie • animista • animistka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego