apasz

 
Słownik języka polskiego
apasz daw. «osoba należąca do świata przestępczego»
• apaszowski