apolityczny

 
Słownik języka polskiego
apolityczny «niebiorący udziału w życiu politycznym, nieinteresujący się polityką»
• apolityczność