archaizm

 
Słownik języka polskiego
archaizm
1. «wyraz, forma wyrazu, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia»
2. «coś przestarzałego»