banalny

 
Słownik języka polskiego
banalny
1. «pozbawiony oryginalności, pospolity»
2. «mało znaczący, nieistotny»
3. «bardzo łatwy»

• banalnie • banalność