barometr

 
Słownik języka polskiego
barometr
1. «przyrząd do mierzenia ciśnienia atmosferycznego»
2. «to, co stanowi podstawę oceny jakiegoś zjawiska, wskazuje na jego nasilenie, poziom»