belfer

 
Słownik języka polskiego
belfer lekcew. «nauczyciel»
• belferski