brykiet

 
Słownik języka polskiego
brykiet «bryła sprasowanego materiału sypkiego z dodatkiem lepiszcza palnego»