brykiet

 
Słownik języka polskiego
brykiet «bryła sprasowanego materiału sypkiego z dodatkiem lepiszcza palnego»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego