chaos

 
Słownik języka polskiego
chaos
1. «stan całkowitego bezładu»
2. mit. gr. «bezładna materia w pustej przestrzeni, z której to materii ukształtował się kosmos»