chwila

 
Słownik języka polskiego
chwila
1. «krótki odcinek czasu»
2. «pewien okres, czas, pora»

• chwilka • chwileczka