de novo

 
Słownik języka polskiego
de novo «na nowo»