ekonomiczny

 
Słownik języka polskiego
ekonomiczny
1. «odnoszący się do ekonomii lub ekonomiki»
2. «dotyczący gospodarki»
3. «wymagający niewielkiego nakładu sił i środków»

• ekonomicznie • ekonomiczność