empiryzm

 
Słownik języka polskiego
empiryzm «pogląd, według którego zasadniczą rolę w poznaniu odgrywa doświadczenie»
• empirystyczny
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego