empiryzm

 
Słownik języka polskiego
empiryzm «pogląd, według którego zasadniczą rolę w poznaniu odgrywa doświadczenie»
• empirystyczny