epitafium

 
Słownik języka polskiego
epitafium
1. «napis nagrobkowy lub wiersz poświęcony osobie zmarłej»
2. «ozdobna tablica ku czci zmarłego umieszczana w kościołach»

• epitafijny, epitafialny