heblarka

 
Słownik języka polskiego
heblarka «obrabiarka do wygładzania powierzchni drewna»