hetero-

 
Słownik języka polskiego
hetero- «pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: inny, obcy, odmienny, niejednorodny»