idiom

 
Słownik języka polskiego
idiom, idiomat, idiomatyzm «wyraz, wyrażenie, zwrot właściwe danemu językowi»
• idiomowy, idiomatyczny