infantylny

 
Słownik języka polskiego
infantylny
1. «o człowieku dorosłym: zachowujący się jak dziecko; też: świadczący o czyjejś niedojrzałości»
2. «wykazujący w wieku dojrzałym psychiczne cechy infantylizmu»

• infantylnie