konsolacja

 
Słownik języka polskiego
konsolacja
1. «pociecha, pocieszenie»
2. «poczęstunek po pogrzebie»

• konsolacyjny