konwenans

 
Słownik języka polskiego
konwenans «obowiązująca w jakimś środowisku norma zachowania się w określonej sytuacji»
• konwenansowy