korporacja

 
Słownik języka polskiego
korporacja
1. «zrzeszenie osób mające na celu realizację określonych zadań»
2. «spółka kapitałowa oparta na kapitale złożonym z udziałów»

• korporacyjny • korporant • korporancki