koszary

 
Słownik języka polskiego
koszary «ogrodzony teren wraz z zespołem budynków, w których kwaterują żołnierze pełniący służbę wojskową»
• koszarowy