liczba mnoga

 
Słownik języka polskiego
liczba mnoga «kategoria gramatyczna oznaczająca, że dany wyraz odnosi się do więcej niż jednej osoby lub jednego przedmiotu»