liryzm

 
Słownik języka polskiego
liryzm «uczuciowość i nastrojowość przejawiająca się w dziełach sztuki lub w czyimś zachowaniu»