moletować

 
Słownik języka polskiego
moletować
1. «wytłaczać moletą ozdobne wzory na metalu»
2. «żłobić rowki na główkach śrub, nakrętkach itp.»