niekoniecznie

 
Słownik języka polskiego
niekoniecznie
1. «bez koniecznej potrzeby; też: niewyłącznie, np. To jest niekoniecznie potrzebne.»
2. «niezupełnie, nie całkiem, np. Śpiewać wesoło, niekoniecznie pięknie.»