niepoprawny

 
Słownik języka polskiego
niepoprawny
1. «niezgodny z ustalonymi zasadami»
2. «taki, który nie chce lub nie daje się poprawić»

• niepoprawnie • niepoprawność