paroksyzm

 
Słownik języka polskiego
paroksyzm
1. «nagłe wystąpienie lub zaostrzenie się objawów chorobowych»
2. «krótkotrwały, lecz silny przejaw jakichś uczuć, zwykle negatywnych»

• paroksyzmowy