partykularny

 
Słownik języka polskiego
partykularny «mający na względzie korzyść własnego środowiska, regionu itp., a nie ogółu»
• partykularnie