perswazja

 
Słownik języka polskiego
perswazja «namawianie do czegoś lub odradzanie czegoś z przytoczeniem odpowiednich argumentów»
• perswazyjny • perswadować