perwersja

 
Słownik języka polskiego
perwersja
1. «odchylenia reakcji psychicznych w zakresie popędów, zwłaszcza w sferze seksualnej»
2. «zachowania naruszające obowiązujące konwencje, mające na celu szokowanie»

• perwersyjny • perwersyjnie • perwersyjność