pisownia

 
Słownik języka polskiego
pisownia
1. «ogół zasad dotyczących poprawnego pisania wyrazów»
2. «postać graficzna wyrazów zgodna z ustalonymi normami»

• pisowniowy, pisowniany