pokłosie

 
Słownik języka polskiego
pokłosie
1. «wynik, rezultat jakiejś działalności»
2. «kłosy pozostałe na ściernisku po żniwach»