porównanie homeryckie

 
Słownik języka polskiego
porównanie homeryckie «porównanie, którego jeden człon jest rozbudowanym opisem ludzkich czynów zestawionych z zachowaniem zwierząt lub ze zjawiskami przyrody»