pragmatyczny

 
Słownik języka polskiego
pragmatyczny
1. «oparty na przekonaniu, że podejmowane działania mają przynosić korzyść; też: działający zgodnie z takim przekonaniem»
2. «oparty na logicznym związku rzeczy, na przyczynowych związkach wydarzeń»
3. «związany z pragmatyką językoznawczą»

• pragmatycznie • pragmatyczność
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego