preludium

 
Słownik języka polskiego
preludium
1. «wstęp instrumentalny do jakiegoś większego utworu»
2. «samodzielny, krótki utwór instrumentalny»
3. «fakt będący zapowiedzią czegoś»