pretensjonalny

 
Słownik języka polskiego
pretensjonalny
1. «zachowujący się sztucznie, krygujący się»
2. «zbyt wyszukany, świadczący o złym guście»

• pretensjonalnie • pretensjonalność