progres

 
Słownik języka polskiego
progres «postęp lub rozwój czegoś»