proweniencja

 
Słownik języka polskiego
proweniencja «pochodzenie jakichś zjawisk lub osób»
• proweniencyjny