przemiana odwracalna

 
Słownik języka polskiego
przemiana odwracalna «przemiana, która może przebiegać w obu kierunkach, tak aby układ i otoczenie powróciły do stanu wyjściowego»