pytanie retoryczne

 
Słownik języka polskiego
pytanie retoryczne «zwrot w postaci pytania, na które nie oczekuje się odpowiedzi, gdyż jest ona znana»