rachityczny

 
Słownik języka polskiego
rachityczny
1. «słabo rozwinięty, wątły lub lichy»
2. daw. «mający objawy krzywicy»

• rachitycznie • rachityczność