wnioskowanie redukcyjne

 
Słownik języka polskiego